Нийтлэл гаргасан: Хугацаа | | Үзсэн тоо | Сэтгэгдэл |
Article information
  • Үзсэн: 236282
  • Нэмсэн: zulaa
  • Огноо: 3-12-2015, 10:55
3-12-2015, 10:55

Завхан аймгийн прокурорын газраас Ерөнхий боловсролын “Жавхлант” цогцолбор сургуулийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шалгаж ахлах ангийн сурагчид болон багш, ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа

Category: Site News

     Завхан аймгийн прокурорын газраас Ерөнхий боловсролын "Жавхлант” цогцолбор сургуулийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шалгаж, шалгалтын мөрөөр прокурорын мэдэгдэл бичиж, ахлах ангийн сурагчид болон багш, ажилтнуудад сургалт зохион байгуулан ажилласан байна.

     Сургалтанд нийт 98 хүнийг хамруулан Прокурорын байгууллагын чиг үүрэг, хяналтын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар мөн Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиар сургалтууд орж, гарын авлага, санамж, зөвлөмж тарааж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулжээ.

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР