Нийтлэл гаргасан: Хугацаа | | Үзсэн тоо | Сэтгэгдэл |
Article information
  • Үзсэн: 709
  • Нэмсэн: zulaa
  • Огноо: 31-03-2015, 11:24
31-03-2015, 11:24

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын Тамгын газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хийсэн ажлын хураангуй тайлан

Category: ---

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2010 ОНЫ 5 ДУГААР САРААС 2015 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ХООРОНД ТАМГЫН ГАЗРААС ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

Удирдлага зохион байгуулалт прокурор, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр:

Прокурорын ажлын ачааллыг багасгах зорилгоор прокурорын орон тоог 41, прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтны орон тоог 150-иар тус тус нэмэгдүүлсэн.